2017201620152014
      Daniel Reyes Taha - Fatuo
      Estera Wityńska - A potem była zmiana i szpak dziobał bociana
      Juta Pranulyte - Intus
      Mateusz Śmigasiewicz - There is no difference
      Michał Janocha - Pneuma
      Monika Szpyrka, Teoniki Rożynek - Can you hear colors_ nr 1 & nr 2
      Paweł Malinowski - It helps relieve tension
      Ryszard Lubieniecki - Kompozycja izorytmiczna nr 2
      Alejandro Lenin - Radziejowice
      Aleksandra Chmielewska - Hide and Seek
      Chang Qinke - Lotus
      Jakub Jankowski - Der Prozeß
      James Black - En Tåre
      Kaito Nakahori - Block City
      Kirsten Milenko - O
      Krzysztof Ratajski - Pertraktacje
      Misakii Goto - Pollination
      Monika Szpyrka - 301.6 301.81
      Richard McReynolds - Stones into Water
      Ryszard Lubieniecki - The different view on Layers (or Layers II)
      Solomon Frank - Arctic Undergrowth
      Stephen Spencer - Cloud Seeds
      Francisco Hurtado Cardenas - Banana Culture
      Marta Śniady - Ore
      Ian A. Frederick - Gelastic Epilepsy
      Larry Adams - Carpathian Menagerie
      Mauricio Arias Esguerra - Episodios Angulares
      Mateusz Śmigasiewicz - Soundscape Study No. 1
      Tomoya Yokokawa - Percussion Study
      Charles Rudig - World Without End
      Adam Porębski – Cut story
      Alejandro Vera – Mgła
      Andrzej Karałow - Will-o’-the’wisp
      Anna Sowa – One time...
      Emma Wilde – Aether
      Gabriel Dufour-Laperrière – Clinamen
      Mao Zhu – The Drunkard
      Mauricio Arias – Snippets
      Pedro Gómez – Mitosis II
      Pietro Dossena – Sonnet 104
      Piotr Peszat – Poetry of silence
      Tomek Regulski – Dry Spell